นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

16 กุมภาพันธ์ 2563

              10 

4
 5
3
1
4

6

7 9
11 12

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91