ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   
flower 5  งานวางแผนและงบประมาณ
flower 5  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
flower 5  งานความร่วมมือ
flower 5  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
flower 5  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
flower 5  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
flower 5  งานฟาร์มและโรงงาน

 

 1291998913

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91