การจัดองค์การเรียนรู้

e learning

bn2555 KM

vec moodle1

kasit

portfolio teacher

portfolio student

download

จำนวนผู้เข้าชม

197802
วันนีั
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
133
209
1552
194827
3838
5368
197802

Your IP: 3.231.228.109
20-10-2019 14:26

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                  สาขางานการเกษตร/สาขาพืชศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม

            สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                   สาขางานอาหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  พุทธศักราช 2557

2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

            สาขาวิชาพืชศาสตร์

                สาขางานพืชสวน

            สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                สาขางานการผลิตสัตว์

            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                สาขางานเกษตรศาสตร์

2.2 ประเภทวิชาประมง

           สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

         2.3 ประเภทวิชาคหกรรม

                    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                        สาขางานอาหารและโภชนาการ

 2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

           สาขาวิชาการบัญชี

                        สาขางานการบัญชี

3. ระบบการจัดการเรียนการสอน

3.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ

3.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

3.3 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

3.4 การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Boss

นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา


logo

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2

DS

GF

 1

2

 3

4

echove

 

                                                                                                                                         mn15

521

5

ginfo11

91