การจัดองค์การเรียนรู้

e learning

bn2555 KM

vec moodle1

kasit

portfolio teacher

portfolio student

download

จำนวนผู้เข้าชม

217531
วันนีั
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
101
214
1128
215047
4847
6196
217531

Your IP: 3.233.219.101
25-01-2020 14:27

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                  สาขางานการเกษตร/สาขาพืชศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม

            สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                   สาขางานอาหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                  สาขางานการเกษตร
2.2 ประเภทวิชาคหกรรม

            สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                   สาขางานอาหารและโภชนาการ

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  พุทธศักราช 2557

3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

            สาขาวิชาพืชศาสตร์

                สาขางานพืชสวน

            สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                สาขางานการผลิตสัตว์

            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

                สาขางานเกษตรศาสตร์

3.2 ประเภทวิชาประมง

           สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

         3.3 ประเภทวิชาคหกรรม

                    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                        สาขางานอาหารและโภชนาการ

4. ระบบการจัดการเรียนการสอน

4.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ

4.2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

4.3 การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

4.4 การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Wasan

นายวสันต์  แสงนิล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา


logo

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2

DS

GF

 1

2

 3

4

echove 

                                                                                                                      mn15

521

5

ginfo11

91