การจัดองค์การเรียนรู้

e learning

bn2555 KM

vec moodle1

kasit

portfolio teacher

portfolio student

download

จำนวนผู้เข้าชม

217513
วันนีั
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
83
214
1110
215047
4829
6196
217513

Your IP: 3.233.219.101
25-01-2020 13:24

วิสัยทัศน์

พัฒนาเยาวชนและเกษตรกร ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่อาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบ นอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสนองความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

5. ทำนุบำรุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริต่าง ๆ

 

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น  บริการเยี่ยม

 

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Wasan

นายวสันต์  แสงนิล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา


logo

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2

DS

GF

 1

2

 3

4

echove 

                                                                                                                      mn15

521

5

ginfo11

91