ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

blesk cvety 77  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
blesk cvety 77  งานครูที่ปรึกษา
blesk cvety 77  งานปกครอง
blesk cvety 77  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
blesk cvety 77  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
blesk cvety 77  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91