วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

21 กุมภาพันธ์ 2563

 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

              1 

3
 2
4
5
6

7

8 9
10 11

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91