ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ ปี 2562

 

             ร้านค้า นานา Babyfresh

               ร้าน แสงจันทร์ แลนด์สเคป

               ธุรกิจออนไลน์  น้ำส้มศรีส้ม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91