ข้อมูลสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

    1

  โรงแรมอัปสราบีชฟร้อน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

    2

  โรงแรมเลอเอราวัณ

ิ    3   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

    4

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีพเกษตรกระบี่

    5

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา

    6

  จิระสุทัศน์ฟาร์ม

    7

  บมจ.ทวีภัณฑ์ภูเก็ต

    8   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
    9   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
    

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91