ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ Phang-nga College of Agriculture and Technology

ที่ตั้งสถานศึกษา
          เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82130
          โทรศัพท์ 0-7649-6451 โทรสาร 0-7649-6528
          E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          เว็บไซต์ : http://www.kaset-phangnga.ac.th
          เว็ปเพจ : http://www.facebook.com/pages/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา/ 375288282532178

เนื้อที่ของสถานศึกษา (939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา) มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 142 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 24 ห้อง ได้แก่

  1. บ้านพักครู จำนวน 8 หลัง -  ห้อง ปี พ.ศ. 2552 
  2. บ้านพักครู จำนวน 4 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2525
  3. บ้านพักครู  จำนวน 10 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2527
  4. บ้านพักครู  จำนวน 12 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2530
  5. บ้านพักคนงาน  จำนวน 8 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2524
  6. อาคารเรียน 1 จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง ปี พ.ศ. 2522
  7. อาคารเก็บปุ๋ย จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2553
  8. อาคารโรงอาหารสัตว์ จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2553
  9. อาคารพืชศาสตร์ จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง ปี พ.ศ. 2524
  10. อาคารสัตวศาสตร์ จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง ปี พ.ศ. 2524
  11. อาคารช่างกลเกษตร จำนวน 2 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2524
  12. อาคารช่างกลเกษตร จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2530
  13. อาคารพัสดุ จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2530
  14. อาคารระยะสั้น จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2525
  15. อาคารอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2526
  16. อาคารหอพักชาย จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2522
  17. อาคารตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2528
  18. อาคารเรียน 2 จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง ปี พ.ศ. 2530
  19. อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2530
  20. คอกสุกร จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2552
  21. อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง - ห้อง ปี พ.ศ. 2559

     

arrow left 1

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91