เผยแพร่ผลงานวิชาการiride

 

 new

  การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

  ผู้เผยแพร่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล   

   

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91